Veelgestelde vragen

 1. De Veilig & Vlot-module (spraakherkenning) is enkel beschikbaar in de schoolversie van de Leerlingsoftware bij Veilig leren lezen

  Bovenaan het inlogscherm van oefenjemee.be wordt bij elke sessie aangeduid op welke versie jij je op dat moment aanmeldt. Als je op school toch de melding krijgt dat je aanmeldt op de thuisversie, dan is dit waarschijnlijk te wijten aan een ontbrekend of vervallen IP-adres.
  In dat geval dient de beheerder dit vooraf te registreren of te corrigeren via Leerkrachtmodule > Klasbeheer > IP-adres > “Doorgeven en wijzigen”. Je vindt hierover meer informatie in de Beheerdershandleiding (Leerkrachtmodule > Help).

 2. Waar vind je wat?

  In dit filmpje nemen we je in vogelvlucht mee door de Leerkrachtsoftware. We lichten kort de belangrijkste knoppen toe. En laten je handige tools zien, die je meteen kunt gebruiken.

 3. In het dashboard kun je je dag voorbereiden. Je vindt er alle informatie bij de les die je wilt geven handig bij elkaar, inclusief lesbeschrijving, doelen en materialen.

 4. Aan de hand van een kort filmpje leggen we je uit hoe je vlot je les selecteert en van start kunt gaan.

 5. Ja, alle materialen die je in Digiregie kon raadplegen, zijn nu beschikbaar in de Leerkrachtsoftware. In het dashboard vind je onder ‘Materiaal’ de algemene handleiding (Gebruikswijzer), naslag, toetsmaterialen, printbladen en ouderinformatie.

  In onderstaand filmpje laten we je zien waar je de verschillende materialen kunt vinden.

 6. De bestaande software van Veilig leren lezen kim-versie bestaat sinds 2014 en werkt goed. In de afgelopen jaren zijn er echter veel ontwikkelingen op softwaregebied in het onderwijs.

  Uitgeverij Zwijsen wil met haar softwareproducten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van vandaag en voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen. Daarom zijn Digiregie en de Leerkrachtassistent omgezet naar een vernieuwde omgeving.

  In de vernieuwde Leerkrachtsoftware vind je dezelfde inhoud als in Digiregie en de Leerkrachtassistent, maar je hebt nu alles in één omgeving bij elkaar. Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk je les voorbereiden en ziet in één oogopslag welke materialen je nodig hebt bij de les. Alle materialen en naslag vind je op één plek. Je hebt direct toegang tot alle resultaten van je leerlingen. Tenslotte kun je in de vernieuwde Leerkrachtassistent nu gemakkelijker door een les navigeren.

 7. Zowel in de bestaande Leerkrachtassistent als in de vernieuwde omgeving hebben we de handleiding gevolgd. Alle kopjes uit de paragrafen zijn opgenomen, zodat de leerkracht weet 'waar hij/zij in de handleiding zit'. Als er een module is opgenomen, is deze module vet gemaakt; anders is het grijs. Mensen die gebruikmaken van de digitale handleiding hebben op deze manier een duidelijk overzicht van wat in de les aan de orde komt.

 8. Je vindt die licentie in de Leerkrachtmodule bij ‘Mijn gegevens & programma’s > ‘Overzicht’.

  Onder Veilig leren lezen kim-versie staat de link naar de Leerkrachtsoftware en naar de Leerlingsoftware Veilig leren lezen kim-versie.
   

 9. Je kunt de Leerkrachtsoftware Veilig leren lezen kim-versie bestellen via Licentieregie, net zoals de andere online softwarelicenties.

  Ga naar: https://licentieregie.uitgeverijzwijsen.be

 10. Scholen kunnen optioneel een abonnement aanschaffen voor de thuisversie van de kim-Leerlingsoftware, via de Bestelmodule. In de Leerkrachtmodule kan je vervolgens per leerling twee ouder-e-mailadressen toevoegen. De ouders krijgen dan een automatische mail met inloggegevens. Je dient het thuisgebruik ook aan te vinken voor Veilig leren lezen in Digiregie, onder 'Leerlingsoftware' → 'Instellingen'.

 11. In de leerlingsoftware (schoolversie) is in de speeltuin spraakherkenning ingebouwd via de Veilig & vlot-module. Zoem legt uit wat je moet doen en vervolgens kan de leerling zelfstandig aan de slag met het hardop lezen van de oefeningen. Is het woord of de zin niet goed gelezen, dan vraagt de computer om het nog een keer te lezen. Als het dan nog steeds niet gelukt is, dan leest de computer het woord of de zin met de juiste uitspraak voor.

 12. Leerlingen kunnen zelfstandig, met online begeleiding, hardop oefenen. De leerkracht kan daardoor tijdens de les leerlingen individueel aan het werk zetten. Door vaker te oefenen, worden er meer leesmeters gemaakt. Bovendien is het beter te controleren dan een kind dat een boekje zit te lezen. En doordat de leerlingen vaker oefenen, zullen ze zich sneller ontwikkelen en dat zorgt voor meer leesplezier.

 13. Om de module op een juiste manier te gebruiken heb je een koptelefoon met microfoon nodig.

 14. Voor een optimaal resultaat is een afgesloten ruimte zonder ruis het allerbeste. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Tijdens de pilot hebben we de leerlingen bewust laten testen in de klas en op de gang, omdat die situaties meer aansluiten bij de praktijk. Het merendeel van de leerkrachten gaf aan dat dit prima gaat.

 15. Je kunt de spraakherkenningsmodule alleen in de leerlingsoftware op school gebruiken. De thuisversie beschikt niet over deze module.

  De reden hiervoor is dat vanwege de privacy-wetgeving de toestemming voor audio-opnames die je als leerkracht moet geven niet geldig is voor thuisgebruik.

 16. Per instapmoment staan er oefenpagina’s klaar uit Veilig & vlot. Alleen de verplichte even herhaalpagina’s per letter en woordtype uit Veilig & Vlot zijn momenteel beschikbaar om mee te oefenen.

 17. Vanaf 1 maart 2023 is de module, zowel in Nederland als Vlaanderen, beschikbaar in de leerlingsoftware. De module is ook in beide landen getest. Het is niet nodig om je hiervoor aan te melden en er zijn geen extra kosten aan verbonden.

 18. We zijn al 3 jaar bezig met de voorbereidingen van deze innovatieve module. Vanuit een projectteam is de module in samenwerking met NovoLanguage ontwikkeld en uitvoerig getest. In voorafgaand onderzoek van de Radboud Universiteit zijn 44 scholen betrokken in diverse feedbackcondities en zijn leerkrachten, leerlingen en ouders bevraagd op bevindingen en wensen.

  Later hebben zo’n 100 scholen, in zowel Nederland als Vlaanderen, de module in de klas getest als onderdeel van een pilot. Tijdens deze test is ook aandachtig gekeken naar dialect en andere factoren (bijvoorbeeld het missen van voortanden door wisselen), zodat de woorden in alle vormen goed gecheckt worden.

 19. Voordat een module als spraakherkenning kan worden ingezet op scholen moet deze goed worden onderzocht. Dat begint met een onderzoek binnen onze organisatie en via pilotscholen. Maar ook nu we de technologie in de praktijk gaan brengen is doorontwikkeling continu nodig. Waarom? Om de spraakherkenner nog beter te kunnen trainen op kinderspraak en om de feedback te optimaliseren.

 20. De spraaktechnologie van Novolanguage, waar Veilig leren lezen gebruik van maakt, is in staat om te beoordelen of datgene wat er gezegd is ook overeenkomt met wat er staat. Daarin verschilt de technologie van de standaard spraakherkenningstechnologieën op de markt, zoals Google Speech. Voor het aanvankelijk lezen is dat een belangrijke vereiste, omdat de leerling ook op woordniveau moet oefenen en de spraak direct beoordeeld moet kunnen worden in relatie tot wat er staat. Een andere uitdaging voor spraakherkenning bij aanvankelijk lezen is dat leerlingen in eerste instantie nog niet vlot lezen en woorden vaak niet in één keer uitspreken, maar in delen. Bovendien zijn de meeste spraakherkenners gebaseerd op spraak van volwassenen: de beoordeling van kinderspraak is dus nog een aparte uitdaging.

 21. De spraakherkenning in de Veilig & vlot-module is ontwikkeld voor Nederlandse en Vlaamse scholen. De Nederlandse scholen gaan in de leerlingsoftware met de Nederlandse versie aan de slag. De Vlaamse leerlingen gaan in de leerlingsoftware aan de slag met de Vlaams gesproken versie.

 22. Voorafgaand het werken met de Veilig & vlot-module is vereist dat de leerkracht hiervoor per leerling toestemming geeft in het dashboard (leerkrachtsoftware). Die toestemming impliceert dat Zwijsen de beschikking krijgt over de opgenomen spraakdata.

  De leerlingen mogen alleen op school met deze module werken. Dit heeft te maken met privacy: thuis zouden ook achtergrondgesprekken mee opgenomen kunnen worden.

 23. Je krijgt deze melding als iemand bij de vraag of het gebruik van de microfoon is toegestaan, op blokkeren heeft geklikt.

  Hoe je die blokkering opheft is afhankelijk van de browser en het soort apparaat waarop gewerkt wordt. Op een pc of laptop met Chrome-browser doe je het als volgt:

  • Klik op F11 zodat de browserbalk zichtbaar wordt.
  • Klik in de browserbalk op het slotje dat voor de url staat.
  • In het menu daaronder, zet je met de schuifbalk de microfoon aan.
  • De browser vraagt om de webpagina opnieuw te laden.
  • Klik bovenaan op opnieuw laden.
  • De leerling kan nu terugwerken met de Veilig & vlot-module.
   Klik op F11 om het scherm terug te maximaliseren.

  Binnen Microsoft Edge doe je dit vrijwel op dezelfde wijze.

 24. Mocht je problemen ondervinden tijdens het oefenen met de software, check dan zeker een keer de systeemvereisten. Zo ga je in de optimale omstandigheden aan de slag met de spraakherkenningsmodule in de Veilig leren lezen leerlingsoftware voor op school.

  Systeemvereisten software

Geen antwoord op jouw vraag?

Leg je vraag dan voor aan onze klantendienst via onderstaand formulier. Onze medewerkers dienen je zo snel als mogelijk van antwoord.

Contacteer ons