Veelgestelde vragen

 1. De beheerder kan
  (1) bijkomende gebruikers (leerkrachten en beheerders) toevoegen of hun gegevens wijzigen,
  (2) leerlingen en klassen toevoegen en deze koppelen aan programma's en
  (3) softwareabonnementen beheren (toevoegen en opzeggen).

  De naam van de beheerder(s) voor je school staat vermeld in de Leerkrachtmodule onder 'Klasbeheer'.
 2. Je moet de 'oude' leerlingen eerst ontkoppelen van de Toetssite. Dit kan via 'Programmabeheer' → 'Koppelingen'. Je kiest de 'oude' klas en ontkoppelt de leerlingen van de juiste applicatie via 'Wijzigen'. Vervolgens koppel je via dezelfde weg de nieuwe klas. De oude klas dien je niet te verwijderen uit de Leerkrachtmodule.
 3. Het is niet nodig om per klas een licentie aan te kopen. Een licentie per school is voldoende, ongeacht het aantal klassen.
 4. Controleer eerst of je niet probeert in te loggen op de Leerkrachtmodule van onze Nederlandse zustermaatschappij, bv. via leerkrachtmodule.zwijsen.nl. Belgische scholen hebben enkel toegang tot de '.be- domeinen' (bv. https://leerkrachtmodule.uitgeverijzwijsen.be). Foutmeldingen als deze treden het vaakst op wanneer je de inlogpagina van de Leerkrachtmodule bij je browserfavorieten hebt opgeslagen en bij een volgende gelegenheid probeert in te loggen. Er wordt dan een (vervallen) sessie-id mee opgeroepen. Je dient bij je browserfavorieten enkel https://leerkrachtmodule.uitgeverijzwijsen.be op te slaan, zonder verdere toevoegingen of parameters. Wanneer je de rechtstreekse urls van de applicaties wil toevoegen aan je Favorieten, kan je gebruik maken van de knop die je terugvindt naast elke applicatie in de lijst onder 'Mijn gegevens en programma's' in de Leerkrachtmodule.
 5. Nadat je een nieuwe leerling heeft aangemaakt via 'Klasbeheer', moet je deze nog koppelen aan programma's, via de knop 'Programmabeheer'. Dit geldt enkel voor Digiregie, Toetssite en Leerlingsoftware. Voor Leerkrachtassistenten is het niet nodig om leerlingen te koppelen.
 6. Controleer eerst of je niet probeert in te loggen op de Leerkrachtmodule van onze Nederlandse zustermaatschappij, bv. via leerkrachtmodule.zwijsen.nl. Belgische scholen hebben enkel toegang tot de '.be- domeinen' (bv. https://leerkrachtmodule.uitgeverijzwijsen.be). Foutmeldingen als deze treden het vaakst op wanneer je de inlogpagina van de Leerkrachtmodule bij je browserfavorieten hebt opgeslagen en bij een volgende gelegenheid probeert in te loggen. Er wordt dan een (vervallen) sessie-id mee opgeroepen. Je dient bij je browserfavorieten enkel https://leerkrachtmodule.uitgeverijzwijsen.be op te slaan, zonder verdere toevoegingen of parameters. Wanneer je de rechtstreekse urls van de applicaties wil toevoegen aan je Favorieten, kan je gebruik maken van de knop die je terugvindt naast elke applicatie in de lijst onder 'Mijn gegevens en programma's' in de Leerkrachtmodule.
 7. Het ip-adres is enkel van belang voor abonnementen op Leerlingsoftware. Om te vermijden dat leerlingen bij het inloggen eerst nog hun school moeten kiezen, gebeurt de schoolidentificatie door eenmalig het ip-adres in te geven. Wanneer dit ip-adres wijzigt, dient dit ook in de Leerkrachtmodule te worden aangepast. Meer uitleg vindt u in de beheerdershandleiding voor de Leerkrachtmodule.
 8. Het programma Adobe Reader is waarschijnlijk niet op jouw computer geïnstalleerd. Dit programma is noodzakelijk om bestanden te openen, te printen en op te slaan.

  Klik op de link om het programma Adobe Readergratis te downloaden.

 9. Controleer eerst of je niet probeert in te loggen op de Leerkrachtmodule van onze Nederlandse zustermaatschappij, bv. via leerkrachtmodule.zwijsen.nl. Belgische scholen hebben enkel toegang tot de '.be- domeinen' (bv. https://leerkrachtmodule.uitgeverijzwijsen.be). Wanneer het nog steeds niet lukt, kan je best je gebruikersnaam en wachtwoord verifiëren. Je gebruikersnaam is het e-mailadres dat je beheerder in de Leerkrachtmodule heeft ingevoerd. Je beheerder kan je e-mailadres ook via de Leerkrachtmodule controleren of wijzigen. Tenslotte kan je een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen via de link. Dat tijdelijk wachtwoord wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Indien je geen e-mail ontvangt, is het mogelijk dat deze in de spamfilter van je e-mailserver is blijven hangen, of dat je een foutief adres hebt opgegeven.

 10. Elke school kan zelf één of meerdere beheerders aanduiden die kunnen bepalen wie toegang heeft tot het bordboek en de oefensoftware. De naam van de beheerder(s) voor je school staat vermeld in de Leerkrachtmodule onder 'Klasbeheer'.
 11. Via het Dashboard van de Leerkrachtsoftware vind je de relevante methodegebonden toetsen terug in een word-bestand. Klik bij het onderdeel Materiaal op Toetsmaterialen en zo krijg je een overzicht van alle aanpasbare toetsen.

  We geven je hierbij wel een aantal belangrijke aandachtspunten mee:

  • Het aanbod en het niveau van de toetsvragen zijn opgebouwd volgens de doordachte Studio Taal-leerlijn. Deze leerlijn loopt van leerjaar 2 t.e.m. 6 en is afgestemd op de algemeen geldende minimumvereisten die wettelijk verankerd zijn in de eindtermen en verder geconcretiseerd zijn in de verschillende leerplannen.

   Als je afwijkt van deze toetsen, valt de garantie op het toewerken naar deze doelen weg. Denk eraan om op een later moment de geschrapte doelen alsnog aan bod te laten komen.
    
  • De toetsresultaten van de aangepaste bloktoetsen kun je niet ingeven binnen de leerkrachtsoftware als het doel van de oefening, de score of het aantal oefeningen is aangepast.

   Indien je de Studio Taal-leerlijn volgt, wordt voor elke leerling een gepersonaliseerd oefenaanbod gegenereerd na het ingeven van de resultaten op de bloktoetsen. Het aanpassen van de toetsen heeft tot gevolg dat de adviezen vanuit de leerkrachtsoftware over gepersonaliseerde oefenopdrachten niet langer representatief zijn. Deze handige en waardevolle functionaliteit vervalt dan.

 12. De Veilig & Vlot-module (spraakherkenning) is enkel beschikbaar in de schoolversie van de Leerlingsoftware bij Veilig leren lezen

  Bovenaan het inlogscherm van oefenjemee.be wordt bij elke sessie aangeduid op welke versie jij je op dat moment aanmeldt. Als je op school toch de melding krijgt dat je aanmeldt op de thuisversie, dan is dit waarschijnlijk te wijten aan een ontbrekend of vervallen IP-adres.
  In dat geval dient de beheerder dit vooraf te registreren of te corrigeren via Leerkrachtmodule > Klasbeheer > IP-adres > “Doorgeven en wijzigen”. Je vindt hierover meer informatie in de Beheerdershandleiding (Leerkrachtmodule > Help).

 13. Volg onderstaande stappen of bekijk de instructievideo.

  Indien je school nog geen Zwijsen account heeft:

  • Ga naar https://licentieregie.uitgeverijzwijsen.be
  • Vul de postcode van je school in en selecteer de juiste school
  • Vul je gegevens (als beheerder) in
   Je bent nu toegevoegd als gebruiker en ontvangt een e-mail met inlog-gegevens
    
  • Log in met je e-mailadres en wachtwoord
  • Accepteer de algemene voorwaarden
  • Maak een nieuw wachtwoord aan
  • Kies de juiste methode
  • Vink de juiste Software aan en kies voor ‘proeflicentie’ bij licentietype
  • Plaats in je winkelwagen en voltooi je bestelling
 14. Volg onderstaande stappen of bekijk de instructievideo.

  Indien je school een Zwijsen account heeft:

  • Ga naar https://licentieregie.uitgeverijzwijsen.be
  • Log in met het e-mailadres en wachtwoord van de bestaande beheerder
  • Kies de juiste methode
  • Vink de juiste software aan en kies voor ‘proeflicentie’ bij licentietype
  • Plaats in je winkelwagen en voltooi je bestelling
 15. Dat doe je via Licentieregie > Licentie overzicht.
  Surf naar licentieregie.uitgeverijzwijsen.be

  • Verlaag de schermresolutie tijdelijk tot 1024x768 en herstart de computer.
  • Ga naar de installatiemap op de dvd en klik rechts met ingedrukte shiftknop op het installatieprogramma
  • Kies “Compatibiliteitsproblemen oplossen”.
  • Kies “Problemen met programma oplossen”
  • Vink de eerste 2 selectievakjes (“Het programma werkt in oudere versies…” + “Het programma wordt geopend maar wordt niet juist weergegeven” aan.
  • Kies in het volgende scherm “Windows 7” + “Volgende”
  • Het installatieprogramma wordt nu in een leesbaar venster weergegeven. Na afronden van de installatie kunt u de schermresolutie opnieuw verhogen.
 16. In de leerlingsoftware (schoolversie) is in de speeltuin spraakherkenning ingebouwd via de Veilig & vlot-module. Zoem legt uit wat je moet doen en vervolgens kan de leerling zelfstandig aan de slag met het hardop lezen van de oefeningen. Is het woord of de zin niet goed gelezen, dan vraagt de computer om het nog een keer te lezen. Als het dan nog steeds niet gelukt is, dan leest de computer het woord of de zin met de juiste uitspraak voor.

 17. Leerlingen kunnen zelfstandig, met online begeleiding, hardop oefenen. De leerkracht kan daardoor tijdens de les leerlingen individueel aan het werk zetten. Door vaker te oefenen, worden er meer leesmeters gemaakt. Bovendien is het beter te controleren dan een kind dat een boekje zit te lezen. En doordat de leerlingen vaker oefenen, zullen ze zich sneller ontwikkelen en dat zorgt voor meer leesplezier.

 18. Om de module op een juiste manier te gebruiken heb je een koptelefoon met microfoon nodig.

 19. Voor een optimaal resultaat is een afgesloten ruimte zonder ruis het allerbeste. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Tijdens de pilot hebben we de leerlingen bewust laten testen in de klas en op de gang, omdat die situaties meer aansluiten bij de praktijk. Het merendeel van de leerkrachten gaf aan dat dit prima gaat.

 20. Je kunt de spraakherkenningsmodule alleen in de leerlingsoftware op school gebruiken. De thuisversie beschikt niet over deze module.

  De reden hiervoor is dat vanwege de privacy-wetgeving de toestemming voor audio-opnames die je als leerkracht moet geven niet geldig is voor thuisgebruik.

 21. Per instapmoment staan er oefenpagina’s klaar uit Veilig & vlot. Alleen de verplichte even herhaalpagina’s per letter en woordtype uit Veilig & Vlot zijn momenteel beschikbaar om mee te oefenen.

 22. Vanaf 1 maart 2023 is de module, zowel in Nederland als Vlaanderen, beschikbaar in de leerlingsoftware. De module is ook in beide landen getest. Het is niet nodig om je hiervoor aan te melden en er zijn geen extra kosten aan verbonden.

 23. We zijn al 3 jaar bezig met de voorbereidingen van deze innovatieve module. Vanuit een projectteam is de module in samenwerking met NovoLanguage ontwikkeld en uitvoerig getest. In voorafgaand onderzoek van de Radboud Universiteit zijn 44 scholen betrokken in diverse feedbackcondities en zijn leerkrachten, leerlingen en ouders bevraagd op bevindingen en wensen.

  Later hebben zo’n 100 scholen, in zowel Nederland als Vlaanderen, de module in de klas getest als onderdeel van een pilot. Tijdens deze test is ook aandachtig gekeken naar dialect en andere factoren (bijvoorbeeld het missen van voortanden door wisselen), zodat de woorden in alle vormen goed gecheckt worden.

 24. Voordat een module als spraakherkenning kan worden ingezet op scholen moet deze goed worden onderzocht. Dat begint met een onderzoek binnen onze organisatie en via pilotscholen. Maar ook nu we de technologie in de praktijk gaan brengen is doorontwikkeling continu nodig. Waarom? Om de spraakherkenner nog beter te kunnen trainen op kinderspraak en om de feedback te optimaliseren.

 25. De spraaktechnologie van Novolanguage, waar Veilig leren lezen gebruik van maakt, is in staat om te beoordelen of datgene wat er gezegd is ook overeenkomt met wat er staat. Daarin verschilt de technologie van de standaard spraakherkenningstechnologieën op de markt, zoals Google Speech. Voor het aanvankelijk lezen is dat een belangrijke vereiste, omdat de leerling ook op woordniveau moet oefenen en de spraak direct beoordeeld moet kunnen worden in relatie tot wat er staat. Een andere uitdaging voor spraakherkenning bij aanvankelijk lezen is dat leerlingen in eerste instantie nog niet vlot lezen en woorden vaak niet in één keer uitspreken, maar in delen. Bovendien zijn de meeste spraakherkenners gebaseerd op spraak van volwassenen: de beoordeling van kinderspraak is dus nog een aparte uitdaging.

 26. De spraakherkenning in de Veilig & vlot-module is ontwikkeld voor Nederlandse en Vlaamse scholen. De Nederlandse scholen gaan in de leerlingsoftware met de Nederlandse versie aan de slag. De Vlaamse leerlingen gaan in de leerlingsoftware aan de slag met de Vlaams gesproken versie.

 27. Voorafgaand het werken met de Veilig & vlot-module is vereist dat de leerkracht hiervoor per leerling toestemming geeft in het dashboard (leerkrachtsoftware). Die toestemming impliceert dat Zwijsen de beschikking krijgt over de opgenomen spraakdata.

  De leerlingen mogen alleen op school met deze module werken. Dit heeft te maken met privacy: thuis zouden ook achtergrondgesprekken mee opgenomen kunnen worden.

 28. Je krijgt deze melding als iemand bij de vraag of het gebruik van de microfoon is toegestaan, op blokkeren heeft geklikt.

  Hoe je die blokkering opheft is afhankelijk van de browser en het soort apparaat waarop gewerkt wordt. Op een pc of laptop met Chrome-browser doe je het als volgt:

  • Klik op F11 zodat de browserbalk zichtbaar wordt.
  • Klik in de browserbalk op het slotje dat voor de url staat.
  • In het menu daaronder, zet je met de schuifbalk de microfoon aan.
  • De browser vraagt om de webpagina opnieuw te laden.
  • Klik bovenaan op opnieuw laden.
  • De leerling kan nu terugwerken met de Veilig & vlot-module.
   Klik op F11 om het scherm terug te maximaliseren.

  Binnen Microsoft Edge doe je dit vrijwel op dezelfde wijze.

 29. Mocht je problemen ondervinden tijdens het oefenen met de software, check dan zeker een keer de systeemvereisten. Zo ga je in de optimale omstandigheden aan de slag met de spraakherkenningsmodule in de Veilig leren lezen leerlingsoftware voor op school.

  Systeemvereisten software

  1. Log in via: http://leerkrachtmodule.uitgeverijzwijsen.be op de leerkrachtmodule en ga bij ‘Mijn gegevens & programma’s’ naar het Leerlingmenu.
  2. Binnen de Leerlinginlog kies je de juiste klas en nadien de juiste leerling.
  3. Kies voor de zoWISo Oefensoftware van jouw leerjaar.
  4. Kies het gewenste blok en de gewenste les en klik op ‘Start’.
  5. Kies de gewenste oefening en klik op 'Start'.
 30. De leerling wordt automatisch gekoppeld aan de oefen- en dashboardsoftware van het leerjaar waarin de leerling zit. Wil jij de leerling ook laten oefenen met de Oefensoftware voor een hoger of lager leerjaar, dan moet jij (of jouw beheerder) handmatig programmakoppelingen wijzigen in de Zwijsen leerkrachtmodule:

  • klik daar bovenin op het onderdeel Programmabeheer
  • klik dan op Koppelingen (onder Leerlingen)
  • kies jouw klas
  • Kies zoWISo
  • Wijzig de koppelingen van zoWISo door achter de betreffende leerling vinkjes te plaatsen bij zowel Oefensoftware als bij Leerkrachtsoftware onder het betreffende leerjaar.
  • Klik op Opslaan. Bij de leerling verschijnt nu een extra snelkoppeling in zijn leerlingportaal naar Oefensoftware van zoWISo voor het betreffende leerjaar.
 31. Via het Dashboard van de Leerkrachtsoftware vind je de relevante methodegebonden toetsen terug in een word-bestand. Klik bij het onderdeel Materiaal op Toetsmaterialen en zo krijg je een overzicht van alle aanpasbare toetsen. We geven je hierbij wel een aantal belangrijke aandachtspunten mee:

  • Het aanbod en het niveau van de toetsvragen zijn opgebouwd volgens de doordachte zoWISo-leerlijn. Deze leerlijn loopt van leerjaar 1 t.e.m. 6 en is afgestemd op de algemeen geldende minimumvereisten die wettelijk verankerd zijn in de eindtermen en verder geconcretiseerd zijn in de verschillende leerplannen.

   Als je afwijkt van deze toetsen, valt de garantie op het toewerken naar deze doelen weg. Denk eraan om op een later moment de geschrapte doelen alsnog aan bod te laten komen.
    
  • De toetsresultaten van de aangepaste bloktoetsen kun je niet ingeven binnen de leerkrachtsoftware als het doel van de oefening, de score of het aantal oefeningen is aangepast.

   Indien je de zoWISo-leerlijn volgt, wordt voor elke leerling een gepersonaliseerd oefenaanbod gegenereerd na het ingeven van de resultaten op de bloktoetsen. Het aanpassen van de toetsen heeft tot gevolg dat de adviezen vanuit de leerkrachtsoftware over gepersonaliseerde oefenopdrachten niet langer representatief zijn. Deze handige en waardevolle functionaliteit vervalt dan.

Geen antwoord op jouw vraag?

Leg je vraag dan voor aan onze klantendienst via onderstaand formulier. Onze medewerkers dienen je zo snel als mogelijk van antwoord.

Contacteer ons