Veilig & Vlot zon 5

Veilig & Vlot zon 5

Omschrijving

Veilig en vlot behoort net als Veilig gespeld tot het belangrijkste basismateriaal van de leerlingen. Er is telkens één Veilig en vlot-boekje per kern.

Unieke automatiseerlijn
Met Veilig en vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters en op verschillende woordposities. Niet alleen in losse woorden, maar ook in zinnen en korte teksten. Er is telkens één Veilig en vlot-boekje per kern en er is zowel een maan- als een zonversie. Op de zogenaamde automatiseerpagina's in de boekjes worden ook de al langer gekende letters en woordtypen steeds weer herhaald, óók in woorden, zinnen en teksten. De opbouw van Veilig en vlot is uniek, omdat elke aangeboden letter en ieder aangeboden woordtype systematisch terugkomen in het boekje en de daarop volgende Veilig en vlot-boekjes. Die systematiek zit niet in andere methoden. Ook het principe van 'transfer' is uniek. Leerlingen oefenen daarbij woorden die bestaan uit een combinatie van eerder geoefende woorddelen. Zo worden ze extra ondersteund bij het lezen van nieuwe woorden. Dat versterkt het automatiseren.

Veilig & Vlot maan en zon
Veilig en vlot zon is op dezelfde wijze samengesteld als Veilig en vlot maan, met de volgende verschillen:

  • De inslijppagina is vanaf kern 1 gericht op woordtypen in plaats van op letters.
  • Aan het begin van elk boekje zijn twee introductiepagina's opgenomen. Daarin worden alle woordtypen gepresenteerd die in de betreffende kern aan de orde komen, zowel in woorden als in zinnen. Deze pagina's bieden de leerkracht tevens een observatiemoment om te evalueren of bepaalde woordtypen nog extra aandacht behoeven.

Veilig & Vlot zon 5

€ 9,35
In stock