Letterkaartjes

Letterkaartjes

Omschrijving

Met de letterkaartjes werken je leerlingen spelenderwijs aan het automatiseren van de letterkennis. De letterkaartjes zijn vooral geschikt als oefenmateriaal in kleine groepjes, bijvoorbeeld in de verlengde instructie of in de extra ster-tijd.

Het verwerven van een feilloze en voldoende vlotte letterkennis is een van de belangrijkste doelstellingen van de eerste fase van het aanvankelijk leesonderwijs. Met het oog op het automatiseren van de letterkennis moeten de letters vaak herhaald worden. Bij Veilig leren lezen kim-versie gebeurt dat vooral via de Leerkrachtassistent. Wil je met een klein groepje leerlingen werken? In dat geval kun je ook gebruikmaken van de letterkaartjes.

Letterkaartjes

€ 51,20
In stock