Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6

Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6

Omschrijving

De breukendoos is het ideale handelingsmateriaal voor het werken rond breuken, kommagetallen en procent. De leerlingen gebruiken deze doos voor het vergelijken van breuken, het ontdekken van gelijkwaardige breuken, het gelijknamig maken van breuken en het uitvoeren van bewerkingen met breuken. We zetten de breukendoos ook in om de gelijkwaardigheid tussen breuken, kommagetallen en procenten te ontdekken, dit aan de hand van de twee speciaal hiervoor voorziene stroken. De doos bevat 2 breukenborden, verschillende breukenstroken, een kommagetallenstrook en een procentenstrook. Alle materialen zijn verdeeld over opbergvakken in de breukendoos.

Het gebruik van de breukendoos is telkens duidelijk omschreven in de handleiding. Dit materiaal is ook bij een andere wiskundemethode te gebruiken.

Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6

€ 26,50
In stock
  • ISBN
    9789055354450
  • Leerjaar
    4de, 5de & 6de leerjaar
  • Sluit aan bij