Veelgestelde vragen

 1. Binnenkort verschijnt een artikel over leesbevordering op de website. Daarin vind je ook de boekenlijst.
 2. Ja, deze kan je vinden via deze link: Veilig stap voor stap jaarplanningen.
 3. De toetsen van Meetmoment 1 en Meetmoment 2 die we in Veilig stap voor stap hanteren, zijn inhoudelijk vergelijkbaar met die van de betreffende meetmomenten in het Protocol. Meetmoment 3 heeft methodegebonden toetsen die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de wintersignalering van het Protocol. Je kan ze direct na kern 6 afnemen. De school kan zelf kiezen hoe om te gaan met methodeonafhankelijke toetsen en leerlingvolgsystemen.
 4. Hiervoor bestaan aparte planningen. Lees: jaarplanningen vanaf kern 7. Meer informatie vind je ook in het artikel: 'Praktische zaken voor een goede start in kern 7'.
 5. Ja, in Veilig stap voor stap wordt nadrukkelijk naar het planbord verwezen. Er zijn ook registratieformulieren voor Veilig stap voor stap ontwikkeld.
 6. In Veilig stap voor stap is de planning anders dan in Veilig leren lezen. Als de scholen aan kern 5 beginnen, zijn Sinterklaas en kerst allang niet meer aan de orde. Vandaar dat we in Veilig stap voor stap gekozen hebben voor sprookjes. Dit hoeft geen problemen te geven bij de scholen, want de inhoud van beide kernen is gelijk.
 7. In plaats van het leesboekje 'sprookjes' kan je het leesboekje 'winter' gebruiken. In dit leesboekje komen Sint en kerst niet voor. Daarnaast zou je het winterverhaal uit het anker kunnen gebruiken. In de handleiding kan je de verwijzingen naar de sprookjeselementen dan overslaan, zoals het ankerverhaal op pagina 7-11 van handleiding 5. Ook de verwijzingen naar het voorlezen van de sprookjes op pagina 14 van handleiding 5 kan je negeren.
 8. Lees het artikel: 'Veilig stap voor stap: uitgave voor het buitengewoon onderwijs'.
 9. Lees het artikel: Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap
 10. Lees in het artikel: Veilig stap voor stap: uitgave voor het buitengewoon onderwijs onder het hoofdstuk 'Organisatie'.
 11. Die worden voorafgaand aan de kern voorgelezen. Zie hiervoor de jaarplanning van Veilig stap voor stap. De ankerverhalen zijn opgenomen in de handleiding. Lees hoofdstuk 'Handleiding' in het artikel materialen Veilig stap voor stap.
 12. Nee, alle kopieerbladen staan op de website
 13. In het eerste jaar wordt kern 1 t/m 8 behandeld. In de eerste helft van het tweede jaar komen kern 9-12 aan bod. Daarna ga je over op de taalmethode die je school heeft en de methode voor voortgezet technisch lezen, bijvoorbeeld Estafette Nieuw. Deze methode sluit bijzonder goed aan op Veilig stap voor stap.
 14. Ja, op de site staan nu artikelen over Veilig stap voor stap die later worden opgenomen in het materialen- en gebruikerskatern. Kijk ook bij het uitgeefschema resterende materialen.

Geen antwoord op jouw vraag?

Leg je vraag dan voor aan onze klantendienst via onderstaand formulier. Onze medewerkers dienen je zo snel als mogelijk van antwoord.

Contacteer ons